Informacje dla Członków Spółdzielni

 

PROSIMY CZŁONKÓW EMERYTÓW O ZAKTUALIZOWANIE SWOICH NUMERÓW TELEFONÓW :

  • W BIURZE ADMINISTRACJI POKÓJ NR 13
  • TELEFON KONTAKTOWY  797-594-711

Regulamin wkładów pieniężnych oprocentowanie wkładów dla umów zawieranych w roku 2022 wyniesie 3%.


Wykaz zmian Statutu "Społem" PSS


Zarządzenie w sprawie udostępnienia do wglądu dokumentów Spółdzielni oraz ich kserokopi przez Członka Spółdzielni


Klauzula informacyjna