Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Piotr Szwedo

Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Pierwocha

Sekretarz
Joanna Siek

Członkowie
Witold Sikora
Teresa Hasiak

Leszek Skoczek
Aneta Silenko