Przetargi


„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10

ogłasza przetarg na wykonanie Termomodernizacja elewacji w Pawilonie Jubilat parter

Lokal po GOMIE przy ul. Ofiar Katynia 37 w Stalowej Woli

Zakres robót: wg odrębnej specyfikacji, oraz szczegółowych oględzin

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 501 472 722

Planowany termin robót 01.08.2020 r do 30.08.2020r.

Oferty należy składać do 27.07.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach

z podaniem:

Uwaga: „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10

ogłasza przetarg na wymianę okien i drzwi PCV w kolorze białym w Pawilonie Jubilat parter-Goma przy ul. Ofiar Katynia 37 w Stalowej Woli

Zakres robót: wg odrębnej specyfikacji, oraz szczegółowych oględzin

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 501 472 722

Planowany termin robót 01.08.2020 r do 31.08.2020 r.

Oferty należy składać do 24.07.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach z podaniem:

Uwaga: „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wykaz robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - projekt umow

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 1

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 3

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 5


HALA  TARGOWA

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU HALI TARGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, OKULICKIEGO 33 

Rys. nr 1 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

Rys. nr 2 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,96 kWp na Hali Targowej

Zał. nr 1 Symulacja z programy PVsol Hala Targowa 39,96kWp


ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU ZAKŁADU PIEKARSKO – CIASTKARSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, 1GO SIERPNIA 34

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp


SKLEP JUBILAT

Projekt sklep Jubilat Stalowa Wola 25,92kW

INSTALACJA 25,92 kW- 3f, STALOWA WOLA, OFIAR KATYNIA 37

Rys. nr. 1 Adaptacja instalacji odgromowej względem instalacji PV

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,92kWp na Sklepie Jubilat

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp 


SKLEP 38

PROJEKT BUDOWLANY  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 15,93 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU SKLEPU ZLOKALIZOWANGO W STALOWEJ WOLI

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasilania instalacji moc 15,93kWp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,93kWp 


RESTAURACJA LASOWIANKA

Projekt restauracja  Stalowa Wola 23,76kW

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasialania instalacji fotowoltaicznej restauracja moc 23,76kWp

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy23,76kWp na Restauracji

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kWp.