Przetargi

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli  ul. Dmowskiego 10   ogłasza przetarg na wykonanie

 Modernizacja nawierzchni wokół Hali Targowej  przy ul. Okulickiego 33 w Stalowej Woli .

Zakres robót: wg odrębnej specyfikacji, oraz szczegółowych oględzin

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

 

Planowany termin  robót 15.02.2019 r. do 15.03.2019 r.

Oferty należy składać do  11.02.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach z podaniem:

Uwaga: „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .     

 

Telefon kontaktowy: 501 472 722