Przetargi


„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10 ogłasza przetarg na wykonanie:

Prac termomodernizacyjnych Baru SMACZEK przy ul. Okulickiego (obok S-18)

Kontakt: Jan Chowaniec 501 472 722

Zakres robót

 1. Demontaż istniejącego pokrycia elewacji,
 2. demontaż okien i drzwi,
 3. montaż konstrukcji wsporczej dachu (wzmocnienie poziome-przód),
 4. montaż słupków podtrzymujących dach (przód),
 5. montaż witryn okiennych PCV w kolorze grafit,
 6. montaż drzwi wejściowych PCV w kolorze grafit,
 7. montaż drzwi metalowych od zaplecza w kolorze grafit,
 8. montaż ścian elewacyjnych typu BAS-PANEL gr. 12 cm w kolorze szarym,
 9. montaż płyt BAS-PANEL dachowych na całym dachu,
 10. wykonanie i montaż obróbek blacharskich na całym obiekcie,
 11. wykonanie odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe- rury połączyć w ziemi
 12. i wyprowadzić obok),
 13. obrobić cokół budynku, wraz z płytką odbojową.

Oferty należy składać do 18.09.2020 r. w sekretariacie spółdzielni w zaklejonych kopertach z podaniem:

Planowany termin wykonania do 20.10 2020 r.

 

  


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wykaz robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - projekt umow

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 1

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 3

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 5


HALA  TARGOWA

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU HALI TARGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, OKULICKIEGO 33 

Rys. nr 1 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

Rys. nr 2 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,96 kWp na Hali Targowej

Zał. nr 1 Symulacja z programy PVsol Hala Targowa 39,96kWp


ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU ZAKŁADU PIEKARSKO – CIASTKARSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, 1GO SIERPNIA 34

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp


SKLEP JUBILAT

Projekt sklep Jubilat Stalowa Wola 25,92kW

INSTALACJA 25,92 kW- 3f, STALOWA WOLA, OFIAR KATYNIA 37

Rys. nr. 1 Adaptacja instalacji odgromowej względem instalacji PV

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,92kWp na Sklepie Jubilat

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp 


SKLEP 38

PROJEKT BUDOWLANY  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 15,93 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU SKLEPU ZLOKALIZOWANGO W STALOWEJ WOLI

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasilania instalacji moc 15,93kWp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,93kWp 


RESTAURACJA LASOWIANKA

Projekt restauracja  Stalowa Wola 23,76kW

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasialania instalacji fotowoltaicznej restauracja moc 23,76kWp

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy23,76kWp na Restauracji

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kWp.