Przetargi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10 ogłasza przetarg na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 41/B będącego częścią budynku nr 41 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli.

  1. Lokal o powierzchni 32,24 m2 – parter do kapitalnego remontu,

  2. Księga wieczysta TB1S/00007538/9

  3. Prawo własnościowe

  4. Udział w działce i w częściach wspólnych wynoszący 3224/203599

Ofertę cenową należy przygotować w wewnętrznej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż mieszkania”

Tak przygotowaną ofertę należy zamknąć w zewnętrznej zaadresowanej kopercie i złożyć ją w sekretariacie Spółdzielni pod w/w adresem.

Oferty należy składać do dnia 22.10.2021 r. do godz. 1500

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny tel. 501 472 722

 

  


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wykaz robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - projekt umow

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 1

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 3

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 5


HALA  TARGOWA

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU HALI TARGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, OKULICKIEGO 33 

Rys. nr 1 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

Rys. nr 2 Adaptacja instalacji odgromowej dach nr 1

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,96 kWp na Hali Targowej

Zał. nr 1 Symulacja z programy PVsol Hala Targowa 39,96kWp


ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU ZAKŁADU PIEKARSKO – CIASTKARSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W STALOWEJ WOLI

INSTALACJA 39,96 kW- 3f, STALOWA WOLA, 1GO SIERPNIA 34

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp


SKLEP JUBILAT

Projekt sklep Jubilat Stalowa Wola 25,92kW

INSTALACJA 25,92 kW- 3f, STALOWA WOLA, OFIAR KATYNIA 37

Rys. nr. 1 Adaptacja instalacji odgromowej względem instalacji PV

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,92kWp na Sklepie Jubilat

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp 


SKLEP 38

PROJEKT BUDOWLANY  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 15,93 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU SKLEPU ZLOKALIZOWANGO W STALOWEJ WOLI

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasilania instalacji moc 15,93kWp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,93kWp 


RESTAURACJA LASOWIANKA

Projekt restauracja  Stalowa Wola 23,76kW

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3 Schemat zasialania instalacji fotowoltaicznej restauracja moc 23,76kWp

STWiOR instalacja fotowoltaiczna o mocy23,76kWp na Restauracji

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kWp.